Este texto pode incluír cadeas de formato Python que se substituirán polos atributos da rolda. A relación de substitucións que se permite é a seguinte: