Configuración do usuario

Opcións de subscrición de na rolda de distribución .

Para mudar a información con que está subscrito a
Pode cambiar o enderezo con que está subscrito á rolda de distribución se introduce un enderezo novo no campo que aparece máis abaixo. Enviaráselle unha mensaxe de confirmación ao enderezo que especificar xa que os cambios non terán os seus efectos até que o confirmar.

As confirmacións caducan despois de .

Opcionalmente, pode pór ou cambiar o seu nome e apelidos (por exemplo Pepe Pérez).

Se desexa aplicar as modificacións de subscrición a todas as roldas en que está subscrito en , marque a cela de verificación Cambiar globalmente.

Enderezo novo:
Unha outra vez para confirmar:
O seu nome (opcional):

Cambiar globalmente

Para anular a subscrición de O resto das subscricións que ten en
Marque a cela de verificación e prema este botón para anular a subscrición desta rolda de distribución. Aviso: esta acción terá un efecto inmediato

Pode ver un informe do resto das roldas de distribución de en que está subscrito. Empregue esta parte se desexa aplicar os cambios de xeito global ao resto das subscricións

O seu contrasinal para

Esqueceu o seu contrasinal?

Prema este botón para que se lle envíe por correo electrónico ao enderezo con que está subscrito.

Para cambiar o seu contrasinal

Contrasinal novo:
Unha outra vez para confirmar:

Cambiar globalmente.

As súas opcións de subscrición para a rolda

Comprobáronse os valores actuais.

Cómpre salientar que algunha das opcións ten unha cela denominada Cambiar globalmente. Ao activar esta cela, os cambios aplicararanse a cada unha das roldas de distribución de en que está subscrito. Prema Relacionar o resto das subscricións máis arriba para ver cales son.

Entrega de correo

Se selecciona Activar recibirá as mensaxes que se envíen a esta rolda de distribución. Se selecciona Desactivar non recibirá o correo que se enviar á rolda de distribución durante un tempo (por exemplo, se marcha de vacacións). Se desactiva a recepción das mensaxes de correo, non esqueza volver a activar a recepción cando proceder.

Activar
Desactivar

Aplicar globalmente

Activar o modo de compilación

Se activa o modo de compilación, recibirá diariamente as mensaxes que se enviaren á rolda recompiladas nunha única mensaxe, en lugar de as recibir a medida que se envían. Se cambia o modo de compilación de Activar a Desactivar, é posíbel que reciba unha última compilación.

Desativar
Activar
Desexa recibir as recompilacións en texto plano ou con codificación MIME?

Talvez o seu programa de xestión de correo electrónico non é compatíbel coas recompilacións MIME. En xeral prefírense as recompilacións MIME, mais se ten problemas á hora de as ler, seleccione as recompilacións en texto plano.

MIME
Texto plano

Aplicar globalmente

Quere recibir as mensaxes que vostede mesmo enviar a esta rolda?

Polo xeral, recibirá unha copia de cada mensaxe que envíe á rolda. Se non desexa recibir a dita copia, poña esta opción como Non.

Non
Si
Desexa recibir unha confirmación cando enviar correo a esta rolda?

Non
Si
Desexa recibir as lembranzas desta rolda?

Mensualmente, recibirá unha mensaxe de correo co contrasinal de cada unha das roldas en que está subscrito. Pode desactivar este envío por cada rolda con só seleccionar Non nesta opción. Se decide desactivar a lembranza dos contrasinais en todas as roldas a que está subscrito, non se lle enviará ningunha mensaxe.

Non
Si

Aplicar globalmente

Desexa ocultarse da listaxe de subscritores?

Cando alguén vexa a listaxe de subscritores, o seu enderezo de correo electrónico aparecerá relacionado (dun xeito escuro para evitar os correos lixo). Se non desexar que o seu enderezo apareza, seleccione Si.

Non
Si
En que idioma desexa ver as mensaxes da rolda?

A que tipo de temas lle gustaría subscribirse?

Ao seleccionar un ou máis temas, pode filtrar o tráfico da rolda de distribución de xeito que só reciba un subconxunto das mensaxes. Unicamente chegaranlle as mensaxes que coincidiren con algún dos temas seleccionados.

Se unha mensaxe non coincide co tema, a regra que decide se se entrega a mensaxe depende da configuración da opción de abaixo. Se non selecciona ningún tema de interese, recibirá todas as mensaxes que se dirixiren á rolda.

Quere recibir as mensaxes que non coincidan con ningún tema?

Esta opción só ten o seu efecto se está subscrito a algún tema dos de enriba. Esta opción describe cal será a regra de entrega por defecto para as mensaxes que non coincidiren con ningún tema. Se selecciona que Non indica o seu desexo de non recibir as mensaxes que non coincidan con ningún tema, mentres que se selecciona que Si significa que recibirá todas as mensaxes que non coincidiren con ningún tema.

Se non selecciona ningún tema de interese na parte superior, entón recibirá todas as mensaxes que se enviaren á rolda.

Non
Si
Desexa evitar as copias duplicadas das súas propias mensaxes?

Cando estea incluído explicitamente nas cabeceiras To: ou Cc: dunha mensaxe dirixida á rolda, pode optar por non recibir outra copia da rolda de distribución. Seleccione Si para evitar recibir copias da rolda de distribución e Non para as recibir.

Se a rolda ten subscritores coas mensaxes personalizadas e elixe que si desexa recibir copias, cada copia terá unha cabeceira X-Mailman-Copy: yes incluída nela.

Non
Si

Aplicar globalmente